Lichaamsgerichte psychotherapie 

Ik bied je een ruimte waar je in de eerste plaats mag ‘zijn’ met al wat je lichaam meedraagt en uitdrukt. Een plaats waar we samen het verhaal van je lichaam beluisteren.

Ons lichaam is een belangrijke gids in ons leven. Het bezit een schat aan informatie en is een waardevol instrument dat we kunnen inzetten als we er naar durven luisteren. Om een relatie met ons lichaam aan te gaan, dienen we ons in eerste instantie bewust te worden dat we een lichaam hebben. Het lichaam slaat onbewust heel veel indrukken, informatie en spanningen op. Indien er geen gehoor wordt geven aan het verhaal van het lichaam, er geen ruimte is om overtollige spanning of energie te kanaliseren, dan gaan deze zich op termijn vastzetten in het lichaam. Het lichaam zoekt steeds een uitweg om met die ‘onverteerde’ zaken om te gaan waardoor klachten zich kunnen ontwikkelen op mentaal, lichamelijk, emotioneel of sociaal vlak. Dit kan je belemmeren om ten volle te kunnen genieten van het hier en nu en een kwaliteitsvol leven uit te bouwen.

Bewust worden van je lichaam betekent bewust worden van je mogelijkheden. Via deze weg kan het lichaam terug aangesproken worden op zijn zelfhelend vermogen. Samen met jou verken ik graag jouw mogelijkheden en hoe je de wijsheid van jouw lichaam terug kan aanspreken om zichzelf te herstellen.

Tijdens een kennismakingsgesprek geef ik de ruimte om (voornamelijk woordelijk) je vraag en verhaal te vertellen, zodat we samen kunnen afstemmen op welke manier ik jou daarin kan ondersteunen. 

In mijn werk maak ik gebruik van methodieken uit:

© Femke De Lameillieure

De individuele lichaamsgerichte therapie richt zich op volwassenen en kan een meerwaarde bieden voor mensen die kampen met:

- spanning en stress-gerelateerde klachten
- psychosomatische klachten
- angst en paniek
- burn-out
- depressieve klachten 
- moeilijkheden op vlak van emotieregulatie (emoties uitdrukken, kanaliseren op een constructieve manier,…)
- moeilijkheden op vlak van het lichaam en lichaamsbewustwording (geen verbinding voelen met het lichaam, niet weten hoe lichaamssignalen te beluisteren, …)
- (complex) trauma
- verlies en rouwverwerking
- zingevingsvragen
- ... 

Ik heb mij de laatste jaren gespecialiseerd in het werken met mensen met complex trauma en vroegkinderlijke traumatisering. Indien je graag hierrond een traject aangaat, is het aangewezen om naast lichaamsgerichte psychotherapie ook in begeleiding te zijn bij een psycholoog en/of psychiater.

Praktijk Beernem
Uzima 

Postwegel 12
8730 Beernem

Praktijk Melle
Compagnie Bougie
  • Brusselsesteenweg 265
  • 9090 Melle
Contact

Built with Mobirise web template