offline web page builder download

Aanbod

Sessies en therapievormen

Uzima bied je een aantal werkvormen om aan jezelf te kunnen werken. Het is voor een buitenstaander niet altijd evident om je weg te vinden in al de verschillende vormen van therapie. Een woordje uitleg is hier dan ook op z'n plaats.
Dans het leven

Dans- en bewegingstherapie
Dans- en bewegingstherapie in een non-verbale lichaamsgerichte therapievorm die zich situeert binnen de creatieve therapie. Er wordt gewerkt met lichaam en beweging waarbij het lichaam het middel is van expressie en communicatie (uitdrukking geven aan jezelf). Het eigen lichaam brengt een therapeutisch proces op gang en kan fysische en emotionele blokkades doorbreken waardoor je energie terug gaat stromen. Danservaring is hier helemaal niet nodig.

Pesso-psychotherapie
Deze therapeutische benadering is gebaseerd op de methode ontwikkeld door Al en Diane Pesso.  Het is een ervaringsgerichte therapie met focus op de eigen beleving en ervaringen van de cliënt. Dit betekent ook dat men in de therapie een correctieve ervaring probeert op te bouwen die een tegengewicht vormt voor de negatieve ervaring of het gemis uit het verleden.

Moeder en kind
PMT

Psychomotorische therapie
Dit is een methode binnen de lichaamsgerichte therapie. Door middel van beweging en lichaamservaringen wordt het gedrag van de cliënt onderzocht en nieuwe ervaringen op het gebied van voelen en denken opgedaan door te experimenteren met ander gedrag. In de psychomotorische therapie wordt gebruik gemaakt van lichamelijke activiteiten, oefeningen en opdrachten. Het betekenis geven aan de opgedane ervaringen is essentieel om te komen tot verandering.

Het verschil met dans- en bewegingstherapie is dat men in PMT meer vertrekt vanuit gestructureerde opdrachten en oefeningen . In dans- en bewegingstherapie vertrekt men vanuit de expressie van het lichaam van de cliënt.

Relaxatievormen
Heb je nood aan het leren van technieken om jezelf te leren ontspannen of enkel behoefte om je eens te laten verwennen en je helemaal te ontspannen…
Er wordt in deze sessie ingespeeld op de vraag en de behoefte van de cliënt. Diverse technieken kunnen worden aangewend: werken met spannen en ontspannen van spieren (Jacobson), autogene training (Shultz), cranio-sacrale relaxatie, ademhalingstechnieken, schuddingen, …

Relaxatie
Praktijk Beernem

Postwegel 12                     
8730 Beernem

Groepspraktijk De Zijnsplek
(enkel op dinsdag)

Voetbalstraat 30
9050 Gentbrugge

Contact

email: info@uzima.be
tel: 0495 70 51 40