Wegens een overvolle agenda, kan ik op dit moment geen nieuwe cliënten meer aanvaarden.

Welkom bij Uzima

Uzima is een praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie gelegen in Beernem.

De naam Uzima is afkomstig uit het Swahili en het staat voor leven, welzijn, gezondheid en vitaliteit. Een letterlijke vertaling voor het woord uzima is niet zo eenvoudig, aangezien het om een bepaalde gevoelstoestand gaat. In het Engels wordt het begrip vertaald als: wholeness, vigour, life, vitality and maturity.

De mens is geboren met het vermogen en het streven om van het leven te genieten: met plezier, voldoening, zingeving en verbondenheid met anderen (A. Pesso).

Uzima biedt een veilige plaats voor éénieder die terug voeling wil krijgen met deze mensvisie. Je kan er actief werken aan jezelf of gewoon ontspanning vinden, telkens met je lichaam als belangrijkste medium. Uzima bied je een ruime waaier aan werkvormen die voor een divers publiek een hulpmiddel kunnen zijn om je eigen uzima weer te vinden.

Sofie